Web aplikacije

Kada kažemo Web aplikacija mislimo na računarski program koji radi u Web pretraživaču. Koristimo agilne metodologije da prilagodimo svaku aplikaciju našim klijentima na personalizovan način.

CMS

CMS ili Content Management System predstavlja sistem koji svoj rad temelji na upravljanju sadržajem. U zavisnosti od potreba svakog biznisa ponaosob, višegodišnje iskustvo u kreiranju web aplikacija garantuje vam kvalitetan proizvod koji prati svetske trendove, a zadržava jednostavnost upravljanja i maksimalnu funkcionalnost.

Izrada Aplikacije

Izradu aplikacija obavljamo u 3 faze:

Dizajn prototipa, specifikacija karakteristika, razvoj aplikacije.

52 improvements za Vas kreira dizajn i funkcije aplikacije, kada se dođe do odabranog rešenja razvijamo unutrašnji deo, eksterne veze, administrativne panele i funkcije vaše aplikacije.

Naša rešenja su robusna i pouzdana. Koristimo najnoviju i najefikasniju tehnologiju razvoja aplikacija.

0